Mapka dojazdu

Środowiskowy Dom Samopomocy Kownaty 85 18-421 Piątnica ; tel. 86 219 15 95 ; www.kownaty-osrodekwsparcia.pl ; email: ow_kownaty@wp.pl

Kalendarz


Dzisiaj jest: Wtorek
16 Kwietnia 2024
Imieniny obchodzą
Benedykt, Bernadetta, Cecyl, Cecylian,
Charyzjusz, Erwin, Erwina, Julia,
Ksenia, Lambert, Lamberta, Nikita,
Nosisław, Patrycy, Urban

Do końca roku zostało 260 dni.
Zodiak: Baran

Licznik odwiedzin

Wizyty: Dziś 7 Wczoraj 24 Tydzień 31 Miesiąc 426 Razem 59010
Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży jest podmiotem, który utworzył i prowadzi na zlecenie Starosty łomżyńskiego - Ośrodek Wsparcia w Kownatach.
Zarząd Okręgowy PKPS w Łomży jest samodzielną, samofinansującą statutową jednostką organizacyjną Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „ Polski Komitet Pomocy Społecznej PKPS ”

 Podstawowe, określone w statucie cele PKPS to: dobrowolne, bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnorodnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.
Celem PKPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu  uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy bądź wspieranie takich działań.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży realizuje cele statutowe PKPS
w Łomży pomaga osobom potrzebującym wsparcia, nie akcyjnie, nie ”od święta”, ale w codziennej systematycznej pracy. Nasza działalność to tworzenie i animowanie „instytucji” w ramach funkcjonowania ZO PKPS w Łomży.

Te „instytucje” to:   
    Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej  - finansowany z budżetu państwa oraz z budżetów gminnych - strona    http://www.lomza-dps.pl/
    Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,        finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia
    Środowiskowy Dom Samopomocy w Kownatach finansowany przez budżet państwa
    Ośrodek rehabilitacyjno- wypoczynkowy „Pensjonat Ptaki” w Balikach,       finansowany przez ZO PKPS w Łomży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
    Stołówka z systemem dowożenia posiłków finansowana przez ZO PKPS w Łomży głównie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
    Biuro Zarządu Okręgowego PKPS, które jest dla pracowników w/w instytucji     zakładem pracy.

   Biuro prowadzi dla tych „instytucji” obsługę finansową-księgową,   sprawy BHP, kadry, sekretariat. Biuro prowadzi też obsługę administracyjną   Zarządu Okręgowego oraz prowadzonej działalności charytatywnej m.in.programu PEAD. PEAD to unijny program przekazywania nadwyżek żywności na rynku osobom ubogim. PKPS jest jednym z czterech realizatorów tego programu w  Polsce.      ZO PKPS w okresie ostatnich 5 lat przekazał osobom ubogim ok. 900 ton żywności o wartości ponad 2 miliony złotych. 

    Wszystkie w/w „instytucje” mają    jedną główną księgową odpowiedzialną za ich finanse. Wszystkimi w/w „instytucjami” kieruje Dyrektor - Sekretarz ZO PKPS w Łomży, który jest dla pracowników tych „instytucji” pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy. Wszystkie w/w „instytucje” to Zakład Pracy Chronionej zatrudniający 24 osoby niepełnosprawne w tym 11 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  

      „Instytucje” te z powodzeniem mogłyby funkcjonować jako samodzielne podmioty,     funkcjonują jednak w naszym Stowarzyszeniu.  Zarząd Okręgowy PKPS w Łomży     jest „organem założycielskim” wszystkich w/w instytucji i pełni rolę, którą w   stosunku do innych „instytucji” funkcjonujących na rynku szczególnie w zakresie    działalności gospodarczej sprawują Rady Nadzorcze tych instytucji. Zarząd    Okręgowy PKPS wybierany na Zjeździe stanowi najwyższą władzę PKPS na terenie  okręgu w okresie między Zjazdami. Wszystkie w/w  „instytucje” pracują na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, chorych, ubogich, bezradnych, pozbawionych środków do życia. Ta działalność to nasz wkład w realizację celów statutowych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Dzięki naszej pracy jesteśmy cenionym animatorem działań, partnerem administracji publicznej, w dziele pomocy osobom , które z różnych przyczyn nie zdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów jak określa to § 8 statutu PKPS. 

     Do prowadzenia w/w działań ZO PKPS dysponuje obiektami, których jest notarialnym właścicielem.

- w Łomży budynek 4 kondygnacyjny o powierzchni ok. 1000 m2  + działka 500 m2
- w Kownatach budynek 4 kondygnacyjny o powierzchni ponad 700 m2 + 1 ha działka
- w Balikach Ośrodek rehabilitacyjno – wypoczynkowy o powierzchni 500 m2 + 1000 m2 działka
- Posiadamy 3 samochody : dostawczy, 9 osobowy mikrobus, 28 osobowy autobus.

  Dla realizacji celów statutowych w tym tworzenia i animowania w/w „instytucji” ZO PKPS pozyskuje środki finansowe z wielu źródeł w tym : dotacje rządowe, samorządowe, środki z  prowadzonej działalności gospodarczej oraz na realizację projektów w tym także rządowych, samorządowych i unijnych.